Sektoralna istraživanja

U sklopu aktivnosti "Sektoralna istraživanja" proizašle su publikacije koje imaju za cilj sticanje dubljeg uvida u stavove i aktivnosti socijalnih aktera u Bosni i Hercegovini iz oblasti obrazovanja, političkih stranaka, zdravstva, sudstva i unutrašnjih poslova kada je riječ o zaštiti prava LGBT osoba. Ova kvalitativna istraživanja su obavljena u Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Sarajevu i Višegradu. Pomenuta aktivnost se realizirala u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koju finansira Evropska unija.

"Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Zdravstvo"
(pdf, 3,45 MB, 62 str.), Oktobar 2013
Saopštenje za javnost - Zdravstvo

"Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Političke partije"
(pdf, 3,73 MB, 74 str.), Oktobar 2012
Saopštenje za javnost - Političke partije

"Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Unutrašnji poslovi
(pdf, 978 kB, 60 str.), Septembar 2013
Saopštenje za javnost - Unutrašnji poslovi

"Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje"
(pdf, 339 kB, 60 str.), Avgust 2013
Saopštenje za javnost - Obrazovanje

"Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe"
(pdf, 332 kB, 60 str.), Avgust 2013
Saopštenje za javnost - Pravosuđe