Okrugli sto I

U Sarajevu je 20.06.2013 održan okrugli sto na temu „Dobre prakse i politike u borbi protiv homofobije“ koji je otvorio diskusiju o položaju i stanju ljudskih prava LGBT osoba u BiH između predstavnika_ca institucija te ljudskopravaških aktivista_ica/organizacija civilnog društva. Okrugli sto je organizovan u okviru projekta "Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba", kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a finansira Evropska unija.
Saopštenje za javnost (pdf, 422 kB, 1 str.)