Trening za novinare/ke i studente/ice novinarstva

U okviru projekta koji finansira Evropska unija Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, a koji implementira Fondacija Heinrich Böll, zajedno sa dvije partnerske organizacije Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, održan je prvi po redu trening za novinare/ke i studente/ice novinarstva  za izgradnju kapaciteta pod nazivom Važnost profesionalnog izvještavanja o temama vezanim za LGBT.

Trening je održan 23. i 24. maja na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i okupio je 14 novinara/ki i studenata/ica novinarstva iz cijele Bosne i Hercegovine. Učesnici/e treninga su imali/e priliku da se upoznaju s dominantnim obrascima predstavljanja LGBT osoba u bh. medijima, vizuelnim predstavljanjem LGBT osoba u medijima, povorkom ponosa i njenom značaju kao političkog čina, izazovima novih medija – odgovornošću i etikom u izvještavanju o LGBT temama i osobama,te o društvenoj odgovornosti novinara/ki u izvještavanju o LGBT osobama i kako je postići: koji su to izazovi, odgovori i ciljevi s kojima novinari moraju računati u profesionalnom i etičkom izvještavanju o LGBT osobama. Na kraju prvog dana treninga, kroz metod ljudske biblioteke, mogli su razgovarati s LGBT osobama i saznati više o problemima s kojima se ove osobe susreću svakodnevno. Takođe, učesnici/ce su mogli da čuju više o medijskom pravu i regulaciji rada medija, te odgovornosti medija u suzbijanju diskriminacije i govoru mržnje.

Kao direktni rezultat radionice nastali su slijedeći tekstovi:

"Ljudima je važnija Jelena Karleuša nego Jelko Kacin" - Kristina Ljevak

"LGBT vidljivost nekad i sad" - Erna Ključić (pdf, 34,7 kB, 2 str.)
"Rodospektrija" - Ivan Bajdak (pdf, 21,6 kB, 1 str.)