Radionica za izgradnju kapaciteta II

U okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“, a koji implementira Fondacija Heinrich Böll, zajedno sa dvije partnerske organizacije Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, održana je druga po redu radionica za izgradnju kapaciteta pod nazivom „Prava i slobode LGBT osoba u BiH“.

Radionica je održana u Sarajevu u periodu od 22. i 23.04.2013. godine i okupila je 26 aktivista/kinja iz LGBT i ljudskopravaških organizacija iz Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta. Učesnici/e radionice su se upoznali/e sa LGBT pojmovima, političkim i pravnim sistemom BiH, LGBT politikama iz ugla EU, pravima i slobodama LGBT osoba na univerzalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, zločin/govor mržnje, kao i o primjeni Preporuka Vijeća Evrope za ukidanje homofobije i transfobije.