Radionica za izgradnju kapaciteta I

U Sarajevu je dana 23. i 24. marta 2013. godine održana prva radionica za izgradnju kapaciteta pod nazivom „Zagovaranje za prava LGBT osoba u BiH“ koja se organizovala u sklopu projekta „Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba“ koji finansira Evropska unija. Cilj ove radionice je bila obuka LGBT grupa/aktivista/ica i organizacija ljudskih prava koje se bave/podržavaju LGBT prava, a tema je bila lobiranje i zagovaranje. Osim novog znanja iz ove oblasti, 15 učesnika/učesnica su se upoznali i sa zakonskim procesom donošenja odluka u BiH, iskustvima iz Hrvatske, te su, zajedno sa trenerima, izradili  SWOT analizu LGBT zajednice u BiH kao i konkretan lobistički plan koji će se realizovati kroz lobističke sastanke, a koji će početi u drugoj polovini 2013. godine.