Birte Rodenberg (Berlin), Alma Sukić, Lejla Taljanović, Jasminka Bjelavac, Jelena Vukobrat, Marion Kraske, Amela Sejmenović, Walter Kaufmann (Berlin), Gudrun Fischer (Berlin), Diana Hadžibegović

Naša misija

Heinrich Böll Stiftung  smatra sebe dijelom zelene političke struje, koja se razvila i van Savezne Republike Njemačke kroz sučeljavanje tradicionalnih političkih pravaca socijalizma, liberalizma i konzervatizma. Naše zajedničke osnovne vrijednosti su ekologija i održivi razvoj, demokratija, ljudska prava, samoopredjeljenje i pravda.

više

Poželjno je umiješati se

Sa tekstovima i svjedočanstvima podsjećamo na velikog umjetnika i intelektualca, koji je svojim romanima, pričama i političkim idejama sačuvao sopstvenu aktualnost

više

Naši partneri

Partnerske organizacije HBS-a

više

Video

Fondacija

Fondacija Heinrich Böll je u junu 1999. godine otvorila Regionalni ured u Sarajevu koji je zajedno sa uredima u Zagrebu i Beogradu svojim radom pokrivao Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i tadašnju Saveznu republiku Jugoslaviju (Srbija, Crna Gora i Kosovo).

Ured u Sarajevu je danas nadležan za Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Albaniju gdje sa timom od devet saradnica i saradnika uspješno nastavlja svoj rad.

više