Legal Instruments for the Environmental Protection

Ova publikacija je nastala u okviru projekta “Advocacy NGOs Networks for Sustainable Use of Energy and Natural Resources in the Western Balkans and Turkey – ETNAR”, u kojem je hbs jedan od partnera. Glavni cilj publikacije je pomoći nevladinim organizacijama iz Bosne i Hercegovina, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Turske, Makedonije, Albanije i Kosova u zaštiti okoliša i zagovaranju održivog upravljanja energetskim i prirodnim resursima. Pravni instrumenti mogu biti moćan instrument u aktivnostima zagovaranja organizacija civilnog društva ukoliko one znaju kako i kada da ih koriste u svojim zagovaračkim kampanjama.

Ova publikacija je dopunjeno izdanje publikacije objavljene 2013. godine, te osim Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, također uključuje i Tursku, Makedoniju, Albaniju i Kosovo. Publikacijom se nastojao pružiti kratki komparativni pregled najvažnijih aspekata okolišne zakonske regulative u ovih osam zemalja, ali također dobiti priručnik o pravnim instrumentima koji će poslužiti organizacijama iz navedenih zemalja u njihovim lokalnim zagovaračkim kampanjama za zaštitu okoliša.

Na početku publikacije dat je pregled zakona o zaštiti okoliša u osam zemalja u kontekstu ulaska u EU, što je i glavni razlog zašto okolišno zakonodavstvo u zemljama u regiji konvergira. Nakon toga slijedi detaljan pregled korisnih pravnih instrumenata za zaštitu okoliša iz područja ustavnog prava, kao i svi zakonski propisi niže razine o zaštiti okoliša koji proizlaze iz ustava. Pregled ustavnih instrumenata slijedi pregled pravnih instrumenata upravnog prava, koji se najviše koristi u praksi od strane organizacija za zaštitu okoliša. Nakon toga slijedi pregled pravnih instrumenata kaznenog prava kao „posljednja linija obrane”, tj zaštite okoliša, koji se sve više koriste od strane okolišnih NVO-a, iako su to relativno novi pravni instrumenti. Na kraju publikacije nalazi se kratak pregled pravnih instrumenata iz područja građanskog prava, koji se koristi od strane NVO-a najmanje, jer je korištenje tih instrumenata obično povezano s visokim pravnim troškovima.

Pravni instrumenti su važan alat za zagovaranje aktera kao što su nevladine organizacije. Oni se mogu koristiti kao sredstvo utjecaja na javnu politiku koja obuhvaća ne samo ono što je napisano u strategijama i zakonima, nego i ono što nadležne institucije i druge zainteresirane strane rade u praksi.

Publikacija je objavljena na engleskom jeziku.

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Zelena akcija/ Friends of the Earth Croatia
Number of Pages
50
Licence
Language of publication
Engleski
ISBN / DOI
ISBN-10: 953-6214-46-6 ISBN-13: 978-953-6214-46-4 EAN: 9789536214464
Table of contents

I. INTRODUCTION
II. ENVIRONMENTAL LEGISLATION IN THE CONTEXT
OF ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
III. CONSTITUTIONAL LAW INSTRUMENTS
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
1. Environmental protection in the constitutions
2. The protection of constitutionality and legality of regulations
3. Constitutional complaint/ appeal/appeal to the Constitutional Court
IV. ADMINISTRATIVE LAW INSTRUMENTS
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
1. Administrative procedure and administrative disputes
2. Public participation in administrative procedures on the environment,
and the Aarhus Convention
3. Public participation in administrative procedures on the environment in
V. CRIMINAL LAW INSTRUMENTS
FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION
1. Crimes against environment
2. Criminal procedure and criminal charges
3. Minor offences against the environment
VI. CIVIL LAW INSTRUMENTS FOR ENVIRONMENTAL
PROTECTION
1. Lawsuit over harmful emissions and lawsuit over trespassing
2. Environmental lawsuit (the request to eliminate the risk of damage)
3. Repressive instruments of exercising civil law environmental protection