Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću

Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću

Poplava, zemljotres, smog: Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
13 decembar 2017
Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest (UMHIS), Sarajevo
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: 2017
Broj stranica: 197
Licenca: CC-BY-NC-SA 3.0
Jezik publikacije: BHS
ISBN: ISBN 978-9926-8082-7-3

Pitanje odnosa čovjeka i prirode te njihove međusobne povezanosti i uvjetovanosti staro je koliko i sam život čovjeka u prirodi. Čudi, zbog toga, činjenica da se historija okoliša ima smatrati veoma mladom akademskom disciplinom, o čemu su do sada napisani brojni i veoma utemeljeni historiografski tekstovi. Još iz vremena antičkih pisaca, Herodota, Tukidida, Plinija Starijeg, da spomenemo samo neka imena, autori su bili zainteresirani da svojim čitaocima ponude informacije o ljudima, ali i o prirodi. Ponekad se redoslijed mijenjao na način da su u prvi plan isticani prirodni ambijent, pa potom čovjek, odnosno društvo.
Iz Predgovora: Doc. dr. Amir Duranović

Sardžaj:

PREDGOVOR 7
Amir Duranović, POPLAVA, ZEMLJOTRES, SMOG: 9
Prilozi ekohistoriji Bosne i Hercegovine u 20. stoljeću
Enes S. Omerović,
Velike poplave u Bosni i Hercegovini (1918-1941) 17
Vera Katz, 73
Poplave u Bosni i Hercegovini – posljedice
i pokušaji zaštite (1965-1976)
Aida Ličina Ramić, 115
Od ekološke katastrofe do olimpijskog
grada – Sarajevo 1971-1984
Dino Dupanović, 149
Političke posljedice zemljotresa u Bosanskoj krajini 1969. godine
O AUTORIMA 195