Studija: „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“

Za izradu studije korišteno je nekoliko metoda, među kojima i anonimna anketa na uzorku od 140 ispitanika/ca koji su napustili BiH ili tek planiraju svoj odlazak. Kako bi otkrili stvarne razloge odlaska mladih ljudi iz BiH, održane su i fokus grupe sa 10 dobrovoljnih ispitanika/ca iz iste kategorije. U sklopu ovog istraživanja obrađena su i pitanja da li su ovi mladi ljudi na bilo koji način, bilo kroz politički angažman, volonterizam ili učešće u izbornom procesu, pokušali poboljšati situaciju u BiH prije odlaska iz nje. Osim praktičnih primjera koji nude vlastita životna iskustva i priče ispitanika/ca, korištena je i stručna literatura kojom je predstavljen teorijski okvir ovog problema.

Product details
Date of Publication
Juli 2017
Publisher
Centar za izborne studije, Sarajevo
Number of Pages
16
Licence
All rights reserved.
Language of publication
BHS
Table of contents

LISTA GRAFIKONA 2
IZVRŠNI SAŽETAK 2
UVOD 3
U KOJOJ MJERI MLADI ODLAZE IZ BIH? 5
ZAŠTO MLADI ODLAZE IZ BIH? 12
ZAKLJUČCI I PREPORUKE 14
REFERENCE 16