Studija: „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“

Studija: „Masovni odlazak mladih iz BiH: potraga za poslom ili bijeg od stvarnosti?“

28 septembar 2017 Autor/ica teksta Medina Mujić, Lajla Zaimović Kurtović
Centar za izborne studije, Sarajevo
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo
Datum objavljivanja: Juli 2017
Broj stranica: 16
Jezik publikacije: BHS

Za izradu studije korišteno je nekoliko metoda, među kojima i anonimna anketa na uzorku od 140 ispitanika/ca koji su napustili BiH ili tek planiraju svoj odlazak. Kako bi otkrili stvarne razloge odlaska mladih ljudi iz BiH, održane su i fokus grupe sa 10 dobrovoljnih ispitanika/ca iz iste kategorije. U sklopu ovog istraživanja obrađena su i pitanja da li su ovi mladi ljudi na bilo koji način, bilo kroz politički angažman, volonterizam ili učešće u izbornom procesu, pokušali poboljšati situaciju u BiH prije odlaska iz nje. Osim praktičnih primjera koji nude vlastita životna iskustva i priče ispitanika/ca, korištena je i stručna literatura kojom je predstavljen teorijski okvir ovog problema.

Sardžaj:

LISTA GRAFIKONA 2
IZVRŠNI SAŽETAK 2
UVOD 3
U KOJOJ MJERI MLADI ODLAZE IZ BIH? 5
ZAŠTO MLADI ODLAZE IZ BIH? 12
ZAKLJUČCI I PREPORUKE 14
REFERENCE 16