Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

U sklopu aktivnosti "Sektoralna istraživanja" proizašle su publikacije koje imaju za cilj sticanje dubljeg uvida u stavove i aktivnosti socijalnih aktera u Bosni i Hercegovini iz oblasti obrazovanja, političkih stranaka, zdravstva, sudstva i unutrašnjih poslova kada je riječ o zaštiti prava LGBT osoba. Ova kvalitativna istraživanja su obavljena u Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Sarajevu i Višegradu. Pomenuta aktivnost se realizirala u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koju finansira Evropska unija.

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Fondacija Heinrich Böll/ Fondacija CURE/ Sarajevski otvoreni centar
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved.