Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe
07 februar 2014 Autor/ica teksta Amar Numanović, Sanela Muharemović, Zlatiborka Popov-Momčinović
Fondacija Heinrich Böll/ Fondacija CURE/ Sarajevski otvoreni centar
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2013
Broj stranica: 60

U sklopu aktivnosti "Sektoralna istraživanja" proizašle su publikacije koje imaju za cilj sticanje dubljeg uvida u stavove i aktivnosti socijalnih aktera u Bosni i Hercegovini iz oblasti obrazovanja, političkih stranaka, zdravstva, sudstva i unutrašnjih poslova kada je riječ o zaštiti prava LGBT osoba. Ova kvalitativna istraživanja su obavljena u Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Sarajevu i Višegradu. Pomenuta aktivnost se realizirala u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koju finansira Evropska unija.