Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

Fondacija Heinrich Böll/ Fondacija CURE/ Sarajevski otvoreni centar
Place of publication
Sarajevo, BiH
Date of Publication
2013
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved.

 Ova kvalitativna istraživanja su obavljena u Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Sarajevu i Višegradu. Pomenuta aktivnost se realizirala u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koju finansira Evropska unija.