Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje

Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Obrazovanje
07 februar 2014 Autor/ica teksta Ivana Dračo, Mladen Lakić, Zlatiborka Popov-Momčinović
Fondacija Heinrich Böll/ Fondacija CURE/ Sarajevski otvoreni centar
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2013
Broj stranica: 60

 Ova kvalitativna istraživanja su obavljena u Banjoj Luci, Livnu, Mostaru, Sarajevu i Višegradu. Pomenuta aktivnost se realizirala u sklopu projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita LGBT osoba kojeg implementira Fondacija Heinrich Böll, ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno s partnerskim organizacijama: Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE, a koju finansira Evropska unija.