ZAJEDNIČKI KORACI KA SPAŠAVANJU AKUMULACIJE MODRAC

Centar za ekologiju i energiju je uz podršku Fondacije Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu,  24.10.2013. godine u  Lukavcu organizirao Okrugli sto “Spasimo akumulaciju Modrac“, na kojem je prisustvovalo preko 50 predstavnika različitih kantonalnih i općinskih institucija, univerziteta, zagađivača, organizacija civilnog društva, Arhus centra iz Tuzle i medija. Osiguranje dugoročne i cjelovite zaštite akumulacije Modrac je bila centralna tema skupa, zaključke sa okruglog stola možete pročitati ovdje, kao i brošuru "Uticaj otpadnih voda iz rudnika uglja na akumulaciju Modrac" (PDF, 514 kB, 27 str.)