Rijeka bez povratka, II dopunjeno izdanje

Fondacija Heinrich Böll, Udruženje za zaštitu okoline “Zeleni – Neretva“ Konjic
Place of publication
Konjic
Date of Publication
2006
Number of Pages
138
Licence
All rights reserved.
Table of contents
RECENZIJE
................................................................................................................................
5
Recenzija 1 - Drugo lice istine
....................................................................................
7
Recenzija 2 - Ozbiljna prijetnja tekućim vodenim ekosistemima
...................
11
Predgovor drugom izdanju
................................................................................................
13
Predgovor
...............................................................................................................................
15
Uvod
.........................................................................................................................................
17
Kratka historija rijeka
..........................................................................................................
19
1. Brane u svijetu
..........................................................................................................
21
2. Brane u svjetlu izvještaja W
c
D-a
........................................................................
33
3. Brane i sigurnost
.......................................................................................................
41
4. Utjecaji brana
............................................................................................................
49
5. Brane u BiH
...............................................................................................................
59
6. Brane na Neretvi
.......................................................................................................
87
7. Brana i akumulacija HE Jablanica – Pedeset godina poslije
........................
97
8. Sve velike brane na Neretvi
.................................................................................
103
9. Projekat “GORNJA NERETVA“
..............................................................................
105
10. Analiza utjecaja u funkciji donošenja odluka o projektu brana
.............
115
11. Razvoj otpora izgradnji velikih brana (Pokret protiv velikih brana)
......
117
ZAVRŠNA RIJEČ
..................................................................................................................
123
DODACI
.................................................................................................................................
125
Dodatak 1 - Deklaracija iz San Franciska
.............................................................
127
Dodatak 2 - Manibeli deklaracija
...........................................................................
129
Dodatak 3 - Deklaracija iz
c
uritibe
........................................................................
133
LITERATURA
.........................................................................................................................
137