Uvod u zelenu politiku rada nevladinih organizacija

Uvod u zelenu politiku rada nevladinih organizacija

12 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2005
Broj stranica: 92

Sardžaj:

1. ALIDA ČOVIĆ i SRĐAN DVORNIK
Uvod         7
........................................................................................................
 
2. SRĐAN DVORNIK
Što se to zeleni u zelenoj politici?     10
.........................................................
 
3. ŽARKO PUHOVSKI
Uvod - pojam politike            20
 
Politika iz pozicije nevladinog sektora, pozicije aktiviranja
građanki i građana (transkript izlaganja sa seminara)    24
...........................
 
4. DORIT LEHRACK
Ekološki pokret ili zelena stranka      49
..........................................................
 
5. SRĐAN DVORNIK
Od aktivizma do političkog utjecaja     58
......................................................
 
6. OMER RAK
Prisustvo u medijima i prezentacija zelenih tema     70
.................................
 
7. ALIDA ČOVIĆ i NIHAD PENAVA
Osnovni pojmovi odnosa s javnošću i prezentiranja
organizacije u javnosti                     73
...........................................................................
 
8. IZVOD IZ LEKSIKONA TEMELJNIH POLITIČKIH POJMOVA                          77

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar