Uspješno planiranje i vođenje kampanje - brošura

Uspješno planiranje i vođenje kampanje - brošura

Uspješno planiranje i vođenje kampanje
12 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2004
Broj stranica: 36

Sardžaj:

PROGRAM RADA
3 Očekivanja učesnika
6 PRIPREMA KAMPANJE
7 Što je kampanja?
7 Svrhe kampanje
7 Izbor teme kampanje
9  Određivanje cilja kampanje
10 Utvrđivanje ciljnih grupa
11Poruka kampanje
12 Resursi
13 Partnerski odnosi
14 Oblici djelovanja
16 Upute za planiranje
17 PRIPREMA JAVNOG NASTUPA
18 Strah od javnog nastupa, što razbija nervozu?
18 Neka pravila za dobar javni nastup
20 Argumentiranje
21 Konferencija za štampu
22 Intervju
23 Obavijest za javnost
24 PLANOVI KAMPANJA RAZVIJENI NA SEMINARU
25 Rješavanje problema otpada
25 Primjena osnovnih principa Aarhuske konvencije na lokanom nivou
27 Problem čistih voda
29 Ujedinjenje grada kroz inicijativu omladine
31 Nedostatak omladinskog prostora
33 EVALUACIJA TRENINGA, REZULTATI EVALUACIJSKIH FORMULARA
35 ADRESAR UČESNIKA I UČESNICA
 

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar