Književnost i izazovi politike: transkripti razgovora 2006 - 2007. godine

Književnost i izazovi politike: transkripti razgovora 2006 - 2007. godine

Književnost i izazovi politike
12 decembar 2013
PEN centar BiH
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2008
Broj stranica: 340

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar