Bosna i Hercegovina na putu ka modernoj državi: perspektive i prepreke

Bosna i Hercegovina na putu ka modernoj državi: perspektive i prepreke

Bosna i Hercegovina na putu ka modernoj državi: perspektive i prepreke
12 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2005
Broj stranica: 214

Sardžaj:

9   Wolfgang Petritsch
     Predgovor
13 Azra Džajić, Christophe Solioz, Tobias K. Vogel
Uvod
DA LI JE DAYTON ZAKAZAO?
21  John B. Allcock
Daytone, vrati se! Sve ti je oprošteno!
33  Srđan Dizdarević
Bosna i Hercegovina: nedovršiva država?
41  Manfred Nowak
Neuspjeh Daytona?
 
USTAVNE TEME
55  Jakob Finci
Federalna Republika Bosna i Hercegovina
58  Peter Neussl
Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o„konstitutivnim narodima“ i
Sarajevsko-mrakovičkisporazum – „ključni rezultat“ dejtonskog koncepta?
68  Florian Bieber
S više kompleksnosti ka boljem vršenju vlasi?
81  Zija Dizdarević
Kontroverze Mirovnog sporazuma za Bosnu i
Hercegovinu
 
EKONOMSKI RAZVOJ
93  Rajko Tomaš
Ograničenja efikasnijeg funkcionisanja ekonomije
Bosne i Hercegovine
114 Josef Pöschl
Bosna i Hercegovina: zamjene i rješenja
 
KULTURA I OBRAZOVANJE
130  Božidar Matić
Potrebno je usvojiti politiku nauke u BiH
145  Nikola Kovač
Kultura u višenacionalnim zajednicama ili kako živjeti
sa razlikama
148 Jasmina Husanović-Pehar
Nova politika i sfera kulturnog stvaralaštva u
Bosni iHercegovini
162  Jelena Gajević
Kultura i obrazovanje u procesu stvaranja
bosanskohercegovačkog (kulturnog) identiteta
173  Adila Pašalić-Kreso
Višegodišnja mutacija i rezistentnost ratnov virusa
podjele u bosanskohercegovačkom obrazovanju
 
ZAKLJUČAK
191  Tihomir Loza
Otključavanje bosanske budućnosti

207 Biografije autora

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar