Bosna i Hercegovina: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice

Bosna i Hercegovina: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice

Bosna i Hercegovina: Između paketa mjera za EU-integraciju i izlazne strategije međunarodne zajednice
10 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2010
Broj stranica: 79

Sardžaj:

         SADRŽAJ

5          Uvod
         Mirela Grünther-Dečević i Haris Abaspahić

7          Kurt Bassuener
         Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini – eksperiment bez strategije

17        Denisa Sarajlić Maglić
         Mogu li elite u BiH voditi državu?

25        Dennis Gratz
         Nedovršena Bosna i Hercegovina i kapacitet državnih institucija

29        Bodo Weber
         Aktuelna politička kriza u BiH i nevidljiva društvena strana bh realnosti

35       Zaključci

39       Bosnia and Herzegovina: Between EU-integration toolbox
            and international community’s exit strategy

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar