Bosna i Hercegovina i proturječnosti procesa EU integracija

Bosna i Hercegovina i proturječnosti procesa EU integracija

Bosna i Hercegovina i proturječnosti procesa EU integracija
10 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2008
Broj stranica: 132

Sardžaj:

7         Uvod
           Mirela Grünther-Đečević
9         Eldar Sarajlić
        Neodlučni gospodar - kontradikcije politike Evropske unije
        prema Bosni i Hercegovini
21      Bodo Weber
        Političke elite i politička kultura u BiH i izazovi evropskih integracija
29      Edin Šarčević
        Bosna i Hercegovina i proturje~nosti procesa evropskih
        integracija - ustavnopravni pogled
41      Svetlana Cenić
        Bosanskohercegovačka privreda - mogući pokretač ili
        faktor blokade u procesu evropskih integracija
47      Radenko Udovičić
        Proces EU integracija i uloga bh. javnosti
57      Preporuke
61      O autorima
67      PROCEEDINGS FROM THE CONFERENCE:
        Bosnia and Herzegovina and Controversies of the EU Integration Process

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar