1989 – 2009. Godine prevrata: Početak inkluzije ili ekskluzije?

1989 – 2009. Godine prevrata: Početak inkluzije ili ekskluzije?

1989 – 2009. Godine prevrata: Početak inkluzije ili ekskluzije?
10 decembar 2013
Fondacija Heinrich Böll
pdf
Mjesto objavljivanja: Sarajevo, BiH
Datum objavljivanja: 2009
Broj stranica: 218

Sardžaj:

5 Uvod
Mirela Grünther-Ðečević
Nermina Mujagić
Izazovi za političku teoriju
9 Ugo Vlaisavljević
Nevidljivi zidovi Evrope
17 Asim Mujkić
Der Untergang: 1989-2009 – 20 godina liberalizacije ili kanibalizacije?
27 Wolfgang Klotz
Kontinuitet vs. odnos – retorika vs. habitus
Tranziciona iskustva evropskih zemalja
35 Pavol Demeš
Tranziciona iskustva: raspad čehoslovačke federacije i put Slovačke ka Evropskoj uniji
39 Gajo Sekulić
Godina 1989: šta je zbiljski srušeno rušenjem Berlinskog zida?
53 Nenad Zakošek
Dinamika promjena: koliko se razlikuju rezultati transformacije
u postjugoslavenskim državama?
61 Bodo Weber
Zapadnobalkanske nevolje s tranzicijom: između konformizma i kolektivizma
Evropska integracija: između tranzicije i identiteta
69 Tanja Petrović
Zapadni Balkan je na jugu - diskursi na temu pristupanja Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji
77 Nerzuk Ćurak
Treća Evropa i metafizika Evropske unije
87 Kurt Basseuner
Tobožnja tranzicija Bosne i Hercegovine: privid bh. demokratije i lažne pretpostavke Evropske unije
95 Vladimir Pavićević
1989−2009: od isključenja ka integraciji (slučaj Srbije)

101 Zaključci s konferencije
103 O autorima
109 1989-2009: Years of Upheaval: Beginning of Inclusion or Exclusion?
110 Contents

0 komentari

Dodaj novi komentar

Dodaj novi komentar