Radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Na radionici su učestvovale organizacije civilnog društva (OCD) sa prostora Bosne i Hercegovine koje su aktivne na polju okoliša i okolišnih ljudskih prava. Osnovni cilj ove aktivnosti je uspostavljanje ranih sistema monitoring mehanizama za kontinuirano praćenje i evidentiranje okolišnih problema u okruženju od strane OCD-a, kao i unaprjeđenje njihovih kapaciteta za blagovremeno prepoznavanje okolišnih problema, te sprječavanje nastajanja potencijalnih okolišnih šteta i kršenja okolišnih prava.

U toku trodnevne radionice učesnici su imali priliku da se informiraju o raznim načinima vršenja monitoringa u oblasti okoliša. Neke od tema bile su pitanje zdravlja u kontekstu okoliša, monitoring stanja voda, odgovornost funkcioniranja javnih i državnih službi, te prikupljanje informacija, praćenje procesa i djelovanje.

U sklopu radionice također je bila organizirana radna posjeta u «Global Ispat Koksna Industrija Lukavac». Učesnici radionice su razgovarali sa predstavnicima koksne industrije u Lukavcu o njihovim poduzetim i planiranim mjerama u zaštiti okoliša.