Erich Rathfelder
novinar

Erich Rathfelder (1947.) je njemački novinar i pisac. Autor je nekoliko knjiga o povijesti Balkana, o Bosni i Kosovu. Dopisnik je njemačkog dnevnog lista taz (Tageszeitung) i radi kao slobodni novinar sa sjedištem u Sarajevu i Splitu. Objavio je veći broj radova o bivšoj Jugoslaviji.

Contributions: