Davor Trlin

Davor Trlin je doktor pravnih nauka (doktorska disertacija iz domena ustavnog prava i političkih institucija), stručni savjetnik u Centru za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, te predavač na Internacionalnom Burch Univerzitetu u Sarajevu. Koautor je jedne knjige, a imao je priloge u nekoliko knjiga. Objavio je više od 60 naučnih i stručnih radova, te drugih priloga iz domena ustavnog prava, ljudskih prava, javne uprave i političkog sistema. Sudjelovao je na više od 30 naučnih konferencija, od kojih je većina bila s međunarodnim učešćem.