Podcast

Intervju sa Slavenom Kovačevićem

Evropski sud za ljudska prava objavio je sažetak presude u slučaju Slaven Kovačević protiv Bosne i Hercegovine u kojoj je utvrdio da je Kovačeviću povrijeđeno biračko pravo. Šta to znači i kakve su reakcije u domaćim i međunarodnim političkim krugovima?
Category