Analiza značaja strateške procjene uticaja na okoliš kao alata zaštite okoliša u BiH
analiza

Analiza značaja strateške procjene uticaja na okoliš kao alata zaštite okoliša u BiH

For free
Product details
Date of Publication
2022
Publisher
HBS
Number of Pages
38
Licence
Public Domain
Language of publication
BHS
Table of contents

Lista skraćenica i pojmova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Sažetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Poglavlje 1. - Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Izjava o istraživačkom problemu .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   5
1.2 Svrha analize .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   6
1.3 Istraživačka pitanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.4 Značaj analize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.5 Dizajn i metode istraživanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Poglavlje 2. - Strateška procjena uticaja na okoliša u BiH . . . . . 8
2.1 Zakonski okvir strateške procjene uticaja na okoliš u FBiH .   .   .   .   .   .   .   8
Poglavlje 3. - Praktična primjena strateških procjena
uticaja na okoliš u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1 Razlike između strateške procjene uticaja na okoliš i
prethodne procjene uticaja na okoliš .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 16
3.2 ESAP BIH 2030+ .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 17
3.3 Međuentitetsko tijelo za zaštitu okoliša . . . . . . . . . . . . . . 18
3.4 Studija slučaja: HE “Ulog” i sistem malih hidroelektrana
HES “Gornja Neretva” (Faza I i Faza II) na području Republike Srpske . . . 19
Poglavlje 4. - Primjeri strateških procjena uticaja na okoliš
u susjednim državama . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1 Strateška procjena uticaja na okoliš u Republici Hrvatskoj . . . . . . . 22
4.2 Strateška procjena uticaja na okoliš u Republici Crnoj Gori .   .   .   .   .   .   . 24
Poglavlje 5. - Analiza Upitnika: Analiza značaja strateške
procjene uticaja na okoliš kao alata zaštite okoliša u BiH . . . . . 25
Poglavlje 6. - Preporuke i zaključci . . . . . . . . . . . . 26
Bibliografija .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 28
Dodatak A - Upitnik: Analiza značaja strateške procjene
uticaja na okoliš kao alata zaštite okoliša u BiH . . . . . . . . . . . . 30