Energetsko siromaštvo, ugroženost i ljudska prava u BiH: Analiza iz historijske i savremene perspektive
analiza

Energetsko siromaštvo, ugroženost i ljudska prava u BiH: Analiza iz historijske i savremene perspektive

For free

Ovaj rad se bavi konceptom energetskog siromaštva, u odnosu na ugroženost i ljudska prava. Energetsko siromaštvo, kao relativno savremeni koncept, usko je povezano s energetskom pravdom i energetskom demokratijom. U ovom istraživanju, koncept energetskog siromaštva elaborira se kroz teorijski okvir energetske pravde, kao užeg razumijevanja socijalne pravde i pravedne raspodjele resursa, iz perspektive ljudskih prava i socijalne pravde po tom pitanju, uz energetski osjetljive potrošače i njihova prava. Studija slučaja ovog rada je Bosna i Hercegovina, a kroz predloženi okvir analizira se politika zemlje koja se tiče energetskih pitanja od prošlosti do danas, u svjetlu procesa pridruživanja zemlje Evropskoj uniji, koja se još uvijek bori s internim problemima.

Rad je podijeljen u tri glavna poglavlja, pored uvodnog i završnog poglavlja, a ovaj pisani rad predstavlja višemjesečno istraživačko razdoblje zasnovano na pregledu literature, analizi politika i strategija i dostupnih podataka te prikupljanju podataka putem ličnih intervjua.

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
HBS
Number of Pages
40
Licence
Language of publication
BHS
Table of contents

Sažetak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uvod: kontekst istraživanja .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 5
1. Razumijevanje energetskog siromaštva . . . . . . . . . . 8
1.2. Energetska pravda i energetsko siromaštvo: perspektiva ljudskih prava . . 10
2. Studija slučaja Bosne i Hercegovine:
pregled energetskih politika i strategija .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    15
2.1. Energetski sektor u BiH za vrijeme SFR Jugoslavije . . . . . . . . . 16
2.2. Poslijeratni i savremeni razvoj energetskih politika .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 18
3. Energetsko siromaštvo u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . 22
3.1. Glasovi ranjivih potrošača energije .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 24
Zaključak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Bibliografija .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 29