Ženska strana poliitke

Lokalni izbori u BiH 2020

Ženska strana politike s muškim licem
For free

BiH je primjer tipično tradicionalnog, autoritarnog društva, koje teži patrijarhalnoj,
monocentričnoj zajednici u kojoj je politička vlast tutor ekonomiji i svim segmentima
društva na najvišoj mogućoj razini. U takvoj situaciji vrlo je teško očekivati
da se pored već duboko ukorijenjenih političkih pozicija bilo kome dopusti i
pruži prilika za pokretanje bilo kakvih promjena, a ponajmanje se to društveno
očekuje od žena koje se žele politički aktivirati. Snaga i uloga žene u političkom
i svakom drugom smislu u BiH pokušava se neutralizirati na više načina. Ovakav
vid ugnjetavanja i gušenja pokušaja ženske participacije u društvenim promjenama
posebno je vidljiv tokom državnih i lokalnih izbora u BiH. U odnosima s
javnošću političke stranke često ne delegiraju žene da ih predstavljaju u javnosti,
a mediji rijetko insistiraju na imenima žena jer se one u većini slučajeva smatraju
neatraktivnim sagovornicama s ograničenom slobodom da daju odgovore u
ime svoje stranke, što je pokazalo i naše istraživanje iz 2012.

Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Infohouse
Number of Pages
32
Licence
Table of contents

Analiza štampanih medija 6
Uvod 7
Hipoteza istraživanja 7
Metodologija 8
Pregled rezultata istraživanja 9
Zaključak 15
Osvrt na žensku stranu politike iz ugla medija 18
Osvrt na neravnopravan broj kandidatkinja za
čelna mjesta tokom Lokalnih izbora u BiH 2020 28

Files
Lokalni izbori u BiH 2020_Ženska strana politike sa muškim licem.pdf