History Fest 2020

Izazovi pluralizma 1990-ih godina

History Fest 2020
For free
Product details
Date of Publication
2020
Publisher
Udruženje za modernu historiju / Udruga za modernu povijest, Sarajevo
Number of Pages
174
Licence
Language of publication
bhs
Table of contents

Predgovor (Husnija Kamberović)........................................................................................ 7
RASPAD JUGOSLAVIJE I IZAZOVI PLURALIZMA.................................................. 9
Raspad Jugoslavije i politički pluralizam............................................................................ 11
Politička pluralizacija u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih godina............................. 47
HISTORIČARI U JAVNOSTI.................................................................................... 81
Istorija je nauka (Dubravka Stojanović)............................................................................. 83
Potrebno je njegovati historiju kao kritičku znanost koja intervenira
u javnim diskusijama (Hannes Grandits)........................................................................... 93
Imam pravo iznositi svoje političke stavove u javnosti (Nikola Samardžić)....................... 101
Kliofest i History Fest u virtualnom obliku imaju smisla (Damir Agičić)............................ 107
RAZGOVORI S AUTORIMA....................................................................................115
Islam, nacionalni identitet i politička lojalnost
u Bosni i Hercegovini (Xavier Bougarel).......................................................................... 117
Antiturski narativi i slike Bosne u britanskoj politici tokom
druge polovice 19. stoljeća (Edin Radušić)...................................................................... 125
Moderna istorija Crne Gore (Šerbo Rastoder)................................................................. 139
Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini
između dva svjetska rata (Enes S. Omerović)................................................................... 149
Historiografija i nacionalizam (Amir Duranović)............................................................. 163