Poljoprivredno-prehrambeni atlas –Podaci i činjenice o kompanijama koje kontroliraju što jedemo

Popis 500 najvećih svjetskih kompanija po prometu sadrži veliki broj kompanija koje se bave poljoprivredom i hranom. I trend se nastavlja prema daljnjoj koncentraciji moći. Poljoprivredno-prehrambene kompanije potiču industrijalizaciju duž čitavog globalnog lanca vrijednosti, od farme do tanjura. Njihova politika nabave i prodaje promovira oblik poljoprivrede koji se vrti oko produktivnosti. Borba za tržišni udjel se ostvaruje na račun najslabijih karika u lancu: poljoprivrednika i radnika.

Poljoprivredno-prehrambeni atlas –Podaci i činjenice o kompanijama koje kontroliraju što jedemo

Sve veći broj ljudi se organizira i mijenja svoje kupovne navike kako bi se stvorila raznolikost u lancu vrijednosti. Međutim, to nije dovoljno za okončanje gladi i siromaštva ili za zaštitu okoliša. Nedostatak intervencije od strane vlasti glavni je uzrok kolosalne štete za okoliš i klimu i globalnu nepravdu koju danas vidimo. Vrijeme je da se poljoprivredno-prehrambena industrija regulira sa društvenog i političkog aspekta. Poljoprivredno-prehrambeni atlas podastire činjenice i pokazuje zašto i kako se treba okrenuti ka društveno i ekološki orijentiranoj poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji.

Atlas su zajednički objavili Fondacija Heinrich Böll, Fondacija Rosa Luxemburg i Friends of the Earth Europe.

Za Download kliknite ovdje