Predstavljanje publikacije "Shrinking Spaces in the Western Balkans"

05.12.2016. je Fondacija Heinrich Böll u prostorijama EU info centra u Sarajevu održana prezentacija publikacije Shrinking Spaces in the Western Balkans, koja govori o globalnom fenomenu sužavanja prostora djelovanja aktera civilnog društva, a koji je nažalost uzeo maha i u našem regionu.

Ovo je bila prilika da se pokrene dijalog o manifestacijama pomenutog fenomena u bosanskohercegovačkom društvu. Sa kakvim se pritiscima u svom radu svakodnevno suočavaju novinari/ke, aktivisti/ce, akademski i kulturni radnici/e? I, što je možda i najvažnije, na koji način se boriti protiv njih i proširiti ovaj “suženi prostor”? O ovim pitanjima su govorili sljedeći panelisti: Inela Hadžić (Sarajevski otvoreni centar), Nihad Kreševljaković (Festival MESS), Marko Radoja (Udruženje BH novinari/Al Jazeera), Aleksandar Trifunović (BUKA Magazin) i Nenad Veličković (Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu). Goste je pozdravio g. Vladimir Pandurević (EU Delegacija), te gđa. Marion Kraske (direktorica sarajevskog ureda Fondacije Heinrich Böll).

Centar za kulturnu i medijsku dekontaminaciju je medijski popratio ovaj događaj - pogledajte video prilog.