Nevidljiva Evropa: Medijska slika evropskih integracija u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
2016
Publisher
Heinrich Böll Foundation, Office for Bosnia and Herzegovina
Number of Pages
78
Licence
Language of publication
b/h/s
ISBN / DOI
978-9958-577-17-8
Table of contents

UVOD: METODOLOŠKO-KONCEPCIJSKI OKVIR . . . . . . . . . 5
MEDIJI U BOSNI I HERCEGOVINI: NEKI POKAZATELJI O
STANJU MEDIJSKE SCENE . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Karakteristike medijskog tržišta . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Okvir za medijsku djelatnost: Normativna regulativa i sloboda
govora u BiH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apatija javnosti kao posljedica pada povjerenja u medije .   .   .   .   .   .   . 18
EVROPSKE INTEGRACIJE I BIH: PROCES PRIDRUŽIVANJA,
AKTERI, DILEME, STANJE I PERSPEKTIVE . . . . . . . . . . 21
Državno-pravno i političko uređenje Bosne i Hercegovine .   .   .   .   .   .   . 21
Ured visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini (OHR) . . . . . . . 23
Bosna i Hercegovina na putu u EU: Hronologija najznačajnijih događaja . 25
Građani Bosne i Hercegovine i Evropska unija .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 31
Dileme i perspektive ulaska BiH u EU .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 32
MEDIJI I EVROPSKA UNIJA U BiH: ANALIZA I
INTERPRETACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA .   .   .   .   .   .   .   .   35
Printani mediji – (ne)prisutnost tema o EU .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 35
Kvantitativna analiza .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   35
Kvalitativna analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Online mediji – (ne)prisutnost tema o EU . . . . . . . . . . . . 41
Portal Klix.ba .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   42
Portal Bljesak.info .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   46
Portal Frontal.ba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
4 NEVIDLJIVA EVROPA: MEDIJSKA SLIKA EVROPSKIH INTEGRACIJA U BIH
KOMPARATIVNA ANALIZA MEDIJSKOG IZVJEŠTAVANJA O
EVROPSKIM INTEGRACIJAMA 2012-2016. GODINA . . . . . . . 51
Printani mediji .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 51
Online mediji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA I PREPORUKE ZA KLJUČNE AKTERE 55
Preporuke za medije – kako izvještavati o EU .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 57
Preporuke za ostale aktere – kako sarađivati s medijima .   .   .   .   .   .   . 59
IZVORI/LITERATURA .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 61
PRILOZI .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   63
BILJEŠKA O AUTORICAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . 73