Atlas uglja: Činjenice i brojke o fosilnim gorivima

Atlas uglja sadrži najnovije činjenice i brojke o korištenju uglja, te njegovim ekološkim i socijalnim posljedicama. Na više od 60 detaljnih grafika, ovaj atlas ilustrira utjecaj industrije uglja na prirodu, zdravlje, radnička prava, ljudska prava i politiku.

Sve grafike iz atlasa, kao i pojedinačni članci nalaze se ovdje