Djelovanje u kriznim situacijama - Odgovor sistema zaštite i spašavanja TK na poplave u 2014. godini

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Centar za ekologiju i energiju
Number of Pages
50
Licence
All rights reserved
Language of publication
bhs
Table of contents

I. NESREĆE ....................................................................................................................  5

1. Osnovne karakteristike područja Bosne i Hercegovine .............................................. 5
2. Vrste nesreća ............................................................................................................. 6
          2.1. Prirodne nesreće ........................................................................................... 6
          2.2. Tehničko-tehnološke nesreće ...................................................................... 7
          2.3. Druge nesreće ............................................................................................... 8

II. SISTEM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI ................................................. 9

III. SISTEM ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ........................... 11

IV. POPLAVE I KLIZIŠTA I DOPRINOS LJUDI U NJIHOVOM NASTANKU ..................................... 16

1. Poplave ....................................................................................................................... 16
2. Klizišta ....................................................................................................................... 17
3. doprinos ljudi nastajanju poplava i klizišta ................................................................ 19

V. ODGOVOR SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA POPLAVE I KLIZIŠTA .................................. 20

1. Sistem zaštite i spašavanja Tuzlanskog kantona ......................................................... 21
2. Odgovor sistema zaštite i spašavanja TK na poplave i klizišta 2014. godine .............. 22
          2.1. Odluke o proglašenju stanja nesreće .............................................................. 22
          2.2. Rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na općini ..................................... 23
          2.3. Rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na kantonu .................................. 25
          2.4. Rukovođenje akcijama zaštite i spašavanja na nivou Federacije ...................... 31
          2.5. Koordinacija akcijama zaštite i spašavanja na nivou BiH ................................. 32

VI. PROCJENA ŠTETA I TRAŽENJE POMOĆI ............................................................................ 33

1. Preliminarna procjena šteta .......................................................................................... 33
2. Konačna procjena šteta ................................................................................................ 34
3. Pomoć općinama .......................................................................................................... 35

VII. ZAKLJUČCI I MJERE ZA POBOLJŠANJE STANJA ............................................................... 37

VIII. LITERATURA ................................................................................................................. 48