Živjeti Srebrenicu

Product details
Date of Publication
2015
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu
Number of Pages
168
Licence
All rights reserved
Language of publication
bhs
ISBN / DOI
ISBN 978-9958-577-16-1
Table of contents

Predgovor 7
Uvod 11
Bilješke o Srebrenici i iz Srebrenice 15
Srebrenica 19
Genocid 20
Nisu prešli 24
Vraćaju se 30
Memorijalni centar i mezarje Potočari 33
Marš mira – put slobode 48
Dani poslije 53
Dovoljno smjeli, dovoljno nostalgični 66
Život poslije... 80
Jedan drugačiji pogled na diplomaciju, medije i genocid u
Srebrenici 95
Diplomacija i medijsko izvještavanje o Srebrenici: neka ključna
pitanja 99
(Ne)Postojeća diplomacija uoči genocida 1995. godine 102
Diplomacija pod “hipotekom” sukoba različitih interesa 107
Medijsko izvještavanje i genocid u Srebrenici 118
Mediji na brisanom prostoru: između negacije i afirmacije 126
Srebrenica sasvim lično 133
Kuća na osami 137
Munira 141
Maslenica 146
Kod Fazlića i Begića 148
Snijeg 150
Bijele šamije obrubljene kerama 152
Odavde nisu, a kao da jesu 155
Kiša 157
Za kraj 159
Pogovor 161
Za dalje čitanje 163
O autoru 165