Radionica: Medijska pismenost

Vrijeme čitanja: 2 minutes

Prvi dio radionice je vodila Dragana Dardić, dugogodišnja aktivistkinja i izvršna direktorica  Helsinškog parlamenta građana Banjaluka. Kao osoba koja se našla sa obje strane mikrofona, radeći prvo kao novinarka, a potom kao aktivistkinja u organizaciji  (što uključuje medijske nastupe, pisanje saopštenja i ostale načine komuniciranja sa medijima), na radionici je prenijela svoja iskustva iz obe sfere.

Baza rada je mail lista ili kontakt podaci medija koji izvještavaju o sličnim ili istim aktivnostima kao što su aktivnosti Oštre nule (uz  permanentno dodavanje novih kontakata).  Najvažnija stavka je kako napisati što bolje saopštenje za javnost, kako istaći najbitnije, a da ujedno bude interesantno i primamljivo za medije;  kako da postupamo sa medijima prilikom davanja izjave. Poruka koju se šalje treba da bude kratka, jasna i što efektnija.  Dragana je posebno naglasila koliko je bitna dobra komunikacija između novinara/ke i organizatora/ke,  kao i važnost, preciznost i detaljnost  samog saopštenja, kako bi se izbjegli eventualni nesporazumi. Takođe, naglasila je da se uvijek prije javnog nastupa ili davanja izjava dobro pripremimo i da na taj način umanjimo tremu.

Drugi dio vodila je Lana Čubrić iz Dokukino/DKQ, Beograd, koja je učesnicima/učesnicama pokazala „trikove“ kako da se iskoriste online medije, a najviše društvene mreže (sa naglaskom na Facebook, Twitter i Instagram)  preko kojih bi se vodile kampanje i dobilo što veću vidljivost, jer društvene mreže su najdostupniji  kanali za besplatno promovisanje ideja na kreativan način. Lana je objasnila kako da ideju kroz poruku koja je na društvenim mrežama dostupna 24/7, prenesemo u različitim formatima, kako da to bude zanimljivo i privlačno našim recipijentima, zašto je važno da imamo direktan kontakt sa svojom ciljnom  grupom i na koji način da poboljšamo tu komunikaciju, ako je ona loša, da dobijamo feedback za naše poruke i time stvorimo još veću publiku.