LGBT-čitanka: Identiteti, aktivizam, pravo

Series
Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Sarajevski otvoreni centar (SOC)
Number of Pages
102
Licence
All rights reserved
Language of publication
b/h/s
Table of contents

Sadržaj
PREDGOVOR 7
Poglavlje 1.
Jasmina Hasanagić
IDENTITETI 9
1.1. Uvod 11
1.2. Spol i rod 12
1.4. Coming out 30
1.5. Preporuke za dalje čitanje i korištena literatura 35
Poglavlje 2.
Slobodanka Dekić
HISTORIJA LGBT AKTIVIZMA 39
2.1. Uvod 41
2.2. Nešto između: izmišljanje homoseksualnosti (19 – 20. vijek) 44
2.3. Stvaranje identiteta: LGBT aktivizam
60-ih i 70-ih godina u SAD 46
2.4. Slovo T: transrodni aktivizam 49
2.5. GoGayexYu: LGBT pokret u zemljama bivše Jugoslavije 52
2.6. Tradicija visokog rizika: LGBT aktivizam
u regiji od 2005. do danas 55
2.7. Zaključak? 62
2.8. Preporuke za dalje čitanje i korištena literatura 63
Poglavlje 3.
Vladana Vasić
LJUDSKA PRAVA LGBT OSOBA 65
3.1. Uvod 67
3.2. Pravna regulacija muške i ženske homoseksualnosti
kroz historiju 67
3.3. Homoseksualnost u SFRJ 69
3.4. BiH danas 72
3.5. Trans* i interseks* u zakonu 73
3.6. Diskriminacija 77
3.7. Govor mržnje 80
3.8. Zločin iz mržnje 82
3.9. Pravo na slobodno okupljanje 86
3.10. Registrovano partnerstvo 89
3.11. Azil 92
3.12. Preporuke za dalje čitanje i korištena literatura 95
O AUTORI(CA)MA 98