Zabilježene – Žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Sarajevski otvoreni centar (SOC), Fondacija CURE
Number of Pages
207
Licence
All rights reserved
Language of publication
b/h/s
Table of contents

Predgovor 8
Dvije zaboravljene vladarice 12
UVOD – Period austrougarske uprave 16
I DIO: 1914–1941. Žene kroz smjenjivanje epoha 39
II DIO: 1941–1945. Drugi svjetski rat i iskustva
bosanskohercegovačkih žena 72
III DIO: 1945–1990. Žene u socijalizmu – od ubrzane
emancipacije do ubrzane repatrijarhalizacije 104
IV DIO: Devedesete, rat i nakon rata u Bosni i Hercegovini 177
V DIO: Granice milenija, sadašnjost 226
UMJESTO ZAKLJUČKA: Ženska civilna scena u
Bosni i Hercegovini 267
Crtica o Rozi 273
Crtica o usisivaču 274
Biobilješke o autoricama, autorima, saradnici i priređivačici 276
Literatura 279