Ciljani trening za stručno i nastavno osoblje srednjih škola

Drugu godinu zaredom Fondacija Heinrich Böll sa partnerskim organizacijama Sarajevski otvoreni centar i Fondacijom CURE implementira projekat koji finansira Evropska Unija, Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba. Poseban fokus projekta je usmjeren na senzibilizaciju državnih službenika_ca koji rade u sektoru unutrašnjih poslova, pravosuđa, zdravstva i obrazovanja, ali i drugih ciljnih skupina kao što su novinari_ke i predstavnici_e organizacija civilnog društva.

Učesnice i učesnici su imali priliku slušati o predrasudama i stereotipima prema LGBT učenicima_ama, coming out procesu, te specifičnostima svakodnevnice, problemima i potrebama LGBT učenika_ca.Trening je pokazao veliku zainteresovanost pedagoga i psihologa za dodatnim edukovanjem na ovu temu.

Oba dana treninga su prisustvovali i predstavnici_e Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Pored organizatorica treninga na početku se učesnicima_ama obratio i stručni saradnik Ministarstva Adnan Kreso, koji je između ostalog rekao da je nažalost danas takva situacija da određen broj ljudi u našem okruženju, pa tako i u školama, dovodi LGBT učenike_ce u lošu situaciju, te s toga im se trebaju stvoriti normalni uslovi da žive život kao i ostali učenici naših škola.

Učesnici_e ove edukacije su pokazali otvorenost i profesionalsnost tokom dva dana edukacije, u kojem su razmjenjivali dosadašnja iskustva u radu te pokušali od predavačica dobiti dodatno znanje i preporuke za budući rad.