Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini

Analiza Ka pozitivnim praksama: Izvještavanje medija u 2013. godini o LGBT temama u Bosni i Hercegovini, čiji je osnovni cilj predstavljanje medijske slike u 2013. godini kada su LGBT teme u pitanju, još jedna je u nizu publikacija u okviru projekta Coming out! Zagovaranje i zaštita prava LGBT osoba, koji finansira Evropska unija, a realizuju ga Fondacija Heinrich Böll, Ured za Bosnu i Hercegovinu, zajedno sa partnerskim organizacijama Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.

Product details
Date of Publication
2014
Publisher
Fondacija Heinrich Böll/ Fondacija CURE/ Sarajevski otvoreni centar
Number of Pages
60
Licence
All rights reserved
Table of contents

PREDGOVOR    7
SAŽETAK 9
1. UVOD    11
1.1. Kontekst 11
1.2. Zakonski okvir medijskog izvještavanja u BiH    12
2. METODOLOŠKE NAPOMENE 15
3. OSVRT NA MEDIJSKU KULTURU – ZAŠTO JE VAŽNO ANALIZIRATI 19
4. ANALIZA MEDIJSKOG SADRŽAJA 21
4.1. Mediji i statistika 21
4.2. Nema lijeka za staru boljku 27
4.3. Različita TV lica istog događaja i druge pozitivne TV prakse 28
4.4. Dobri dani novinarstva, i dalje 33
4.5. Bizzar 34
5. ZAKLJUČCI I PREPORUKE 36
5.1. Opšti zaključci istraživanja 36
5.2. Posebne preporuke 37
6. LITERATURA 39
O AUTORICAMA 4 1
DODATAK: RJEČNIK OSNOVNIH LGBT POJMOVA 42