Unlocking the Future - Održiva energija u Bosni i Hercegovini: Izazovi i perspektive

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Fondacija Heinrich Böll
Number of Pages
106
Licence
All rights reserved
Table of contents
Lista skraćenica i akronima
Kritički osvrt na strateške dokumente, politiku
i pravce razvoja sektora energije u Bosni i Hercegovini — 1
Analiza usvojenih pretpostavki razvoja sektora
u strateškim dokumentima — 1.1
Učešće pojedinih izvora energije u ukupnoj
primarnoj energiji — 1.2
Mogućnosti baziranja razvoja sektora energije
u Bosni i Hercegovini na zelenoj energiji — 2
Potencijali i barijere za povećanje energijske efikasnosti
i korištenje obnovljivih izvora energije — 2.1
Energijska efikasnost i obnovljivi izvori energije
u funkciji održivog razvoja — 2.2
Vizija učešća pojedinih izvora energije u primarnoj
energiji do 2030. godine — vizija nisko-karbonske energetike
bazirane na principima održivog razvoja — 2.3
Ekološka ekonomija — 2.4
Izvor za finansiranje zelene energije
— osnivanje Fonda za budućnost — 2.5
Pretpostavke za osnivanje Fonda ili fondova — 2.5.1
Način osnivanja fonda ili fondova za budućnost — 2.5.2
Namjena sredstva Fonda /fondova za budućnost — 2.5.3
Uloga organizacija civilnog društva u propagiranju nisko-karbonske
energetike bazirane na principima održivog razvoja — 2.6
O civilnom društvu — 2.6.1
Organizacije civilnog društva u BiH — 2.6.2
Načini na koje organizacije civilnog društva mogu dati
svoj doprinos postizanju ciljeva — 2.6.3
Postojeća praksa uključivanja civilnog društva
u procese donošenja odluka — 2.6.4
Studije slučaja investiranja u energijsku efikasnost
i obnovljive izvore energije u Bosni i Hercegovini — 3
Primjeri dobre prakse povećanja energijske efikasnosti — 3.1
Zgradarstvo — 3.1.1
Industrija — 3.1.2
Primjeri dobre prakse korištenja obnovljivih izvora energije — 3.2
Zamjena fosilnih goriva biomasom — 3.2.1
Korištenje toplotnih pumpi — 3.2.2
Korištenje solarne energije — 3.2.3
Zaključak — 4
Preporuke — 5
Prilozi — 6
Literatura — 7