„Ko smo mi da sudimo drugima?“ Ispitivanje javnog mnijenja o stavovima prema homoseksualnosti i transrodnosti u Bosni i Hercegovini

Product details
Date of Publication
2013
Publisher
Fondacija Heinrich Böll, Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE
Number of Pages
92
Licence
All rights reserved
Table of contents

Predgovor..........................................................................................7
Sažetak .............................................................................................8
1. Metodološki uvod.........................................................................12
2. Korištena metodologija................................................................14
3. Opći rezultati istraživanja............................................................ 17
4. Presjek generalne distribucije stavova bh. populacije:
interpretacija rezultata prema postavljenom pitanju........................ 18
5. Interpretacija korelacija (na osnovu sociodemografskih
obilježja ispitanika_ca).....................................................................55
Tip naselja (urbano vs. ruralno)........................................................55
Spol ispitanika_ca.............................................................................60
Stepen obrazovanja .........................................................................64
Dob ispitanika_ca.............................................................................69
6. Oblici (ne)poznavanja LGBT osobe i njihov uticaj na stavove ....... 73
Literatura.........................................................................................79
Upitnik.............................................................................................80
O autorici interpretacije....................................................................83