Akteri bez društva - Uloga civilnih aktera u postkomunističkim promjenama

Product details
Date of Publication
2009
Publisher
Fondacija Heinrich Böll
Number of Pages
264
Licence
All rights reserved
Table of contents

Predgovor                                                                   7
Uvodna napomena                                                     11
prvi dio
Postkomunističke “revolucije”:
stvaranje vlastite osnove                                            13
U čemu se sastojala promjena?                                  15
Imamo demokraciju, (još) nemamo društvo                34
Projekcije i zbilja                                                        64
drugi dio
Nove zajednice                                                           97
Postjugoslavenske države i nacionalističke
revolucije                                                                  120
treći dio
Civilno društvo i samopostavljeni akteri                    159
Prostor za civilni odnos u postjugoslavenskim
zemljama                                                                  193
Akteri bez društva                                                     219
Umjesto zaključka                                                     237
Literatura                                                                  239
Kazalo pojmova                                                        255
Kazalo imena                                                            261