Demokratija

Autor/ica teksta

The “success” of a party responsible for one of the most notorious political scandals in contemporary Europe was partly achieved through reliance on ethnocentric myths of victimization. These myths have served a legitimizing function and assured great level of public support for an openly corrupt political elite.

Autor/ica teksta

Kako funkcionira pravna država u Bosni i Hercegovini zorno pokazuje nekoliko važnih (high profile cases) predmeta ili slučajeva.

Do nekih novih optuženja, odbijanja optužnica, oslobađajućih presuda (na koje se neće dugo čekati) – doviđenja. Sve one, prijašnje i buduće, pokazale su i pokazaće sav jad i bijedu pravosudnih talaca etno-nacionalnih politika.

Autor/ica teksta

Države mogu odgovarati za postupke osoba čije su postupanje autorizirale odnosno za njega dale saglasnost prije ili nakon postupanja. Država odgovara i za propuste državnih organa (u ovom slučaju zbog propuštanja pružanja zaštite) kao i za aktivno djelovanje njenih predstavnika (u ovom slučaju izdavanje naredbe da žrtve napuste bazu holandskog bataljona).

Cilj je bio uništiti vjeru da je moguć suživot i utvrditi primat etničkih pripadnosti

Autor/ica teksta

Nacionalističke snage na Balkanu pokušavaju preobilikovati vlastitu historiju i instrumentalizirati je u svoje svrhe. To je prepreka za demokratsku budućnost.

Nedavni razvoj političke krize u Makedoniji gurnuo je zemlju ne samo bliže etničkom konfliktu, već i autoritarnom društvu. Vladajuća  VMRO-DPMNE nikada nije bila u naročito prijateljskim odnosima sa civilnim društvom, ali je održavala tek donekle hladne odnose sa donatorima, budući da su se makedonske institucije oduvijek oslanjale na njihovu finansijsku pomoć i ekspertizu. Na početku decenije, stranka bi optuživala organizacije civilnog društva i njihove predstavnike zbog navodne popustljivosti što se tiče nacionalnih pitanja i zbog pokretanja slučajeva korupcije, historijske veze sa komunistima…uglavnom služeći se istim argumentima kao i bilo koja druga nacionalistička vlada u regionu kada govori o borcima za ljudska prava. Članak je napisan na engleskom jeziku
Svi prilozi na ovu temu

Publikacije

Der bisherige Umsetzungsprozess der Reformagenda hat bewiesen, dass die führenden internationalen Akteure in BiH durchaus in der Lage sind, das Land in Richtung eines nachhaltigen Reformkurses zu drängen. Das hat in erster Linie die Anwendung strikter Konditionalität durch den IMF demonstriert. Dass die EU-Initiative bisher nur so begrenzte Ergebnisse hervorgebracht hat, lag nicht etwa daran, dass eine Politik der Konditionalität in BiH nicht funktioniert oder funktionieren kann, wie es viel EU Offizielle regelmäßig behaupten, sondern am fehlenden politischen Willen der EU, Konditionalität konsequent und strikt anzuwenden.

Kada zemlja prolazi kroz duboke sistemske promjene u političkom, ekonomskom i ideološkom uređenju, njena se (među)ovisnost o međunarodnom okruženju može znatno intenzivirati. To se dogodilo u gotovo svim postkomunističkim zemljama prije 25 godina. Potreba za korištenjem međunarodno ustanovljenih modela u sistemima u kojima se tek razvija politički pluralizam i demokratija, kao i rješenja za funkcionalnu vladavinu prava, te općenito otvaranje društva koje dolazi uz ideal slobode, dovela je i do svjesnog otvaranja za vanjske utjecaje.

Članci sabrani u ovom izdanju „Perspektiva“ donose različite priče o aktualnim izazovima međunarodne intervencije u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.

Publikacija "Shrinking Spaces in the Western Balkans" govori o globalnom fenomenu sužavanja prostora djelovanja aktera civilnog društva, koji je nažalost uzeo maha i u našem regionu. Pročitajte izvrsne analize novinara, aktivista i akademskih radnika iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH izradila je četvrti u nizu Alternativni izvještaj za Bosnu i Hercegovinu na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Izvještaj predstavlja zajednički napor više desetina osoba i organizacija, čiji je zajednički cilj bio da se iz ugla organizacija civilnog društva predstavi aktuelno stanje integracija Bosne i Hercegovine.

Izvještaj se u potpunosti fokusira na tzv. političke kriterije, s naglaskom na:
– stepen demokratičnosti i funkcionisanje države;
– vladavinu prava i korupcije;
– ljudska prava, naročito prava manjinskih i ranjivih grupa;
– tranzicionu pravdu.

Projekat

Das Landesbüro der Heinrich Böll Stiftung und ihre Partnerorganisationen Sarajevo Open Center und CURE Foundation haben mit der Implementierung des von der Europäischen Union finanzierten Projektes “Coming out! Befürwortung und Schutz der Rechte von LGBT Personen” begonnen.

Demokratija

Fondacija Heinrich Böll od 1999. godine radi i djeluje u Bosni i Hercegovini. Kao njemačka politička fondacija koja je po svojoj orijentaciji bliska stranci Savez 90/Zeleni zalažemo se za demokratizaciju, očuvanje mira i nenasilnu komunikaciju.

S obzirom da etničku i kulturnu raznolikost smatramo sastavnim dijelom jedne demokratske kulture, posebno nam je stalo do integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i u tom smislu zalažemo se za jačanje vladavine prava i demokratsku participaciju građanki i građana u društveno-političkoj zajednici.

Jačanje civilnog društva, ravnopravno učešće žena u društvenom i političkom životu, suočavanje s bliskom prošlošću i podrška demokratskom političkom dijalogu su neki od naših najvažnijih programskih ciljeva.