Dayton

Bosnian

Neuspjeh inicijative EU za Bosnu i Hercegovinu

Analiza

Po svemu sudeći će se EU nakon općih izbora u oktobru 2018. godine morati suočiti sa najvećom ustavnom krizom u zemlji od kraja rata i neuspjehom svoje inicijative u BiH.

By Bodo Weber