ljudska prava

Bosnian

Čija sigurnost se štiti ograničavanjem slobode okupljanja?

Autorski tekst

Proteklu godinu dana LGBTI i aktivisti_kinje koji podržavaju borbu za prava lezbejki, gej muškaraca, biseksualnih, transrodnih i interspolnih osoba, u organizaciji Sarajevskog otvorenog centra, naišli su na niz administrativnih prepreka na lokalnom i kantonalnom nivou u pokušaju organizovanja stajaćih i protesta u pokretu.

Autor/ka Emina Bošnjak

100 godina Bölla - Ni kolektiv, ni ladica. Čovjek.

Autorski tekst

U znak sjećanja na Heinricha Bölla koji bi 21. decembra proslavio svoj 100. rođendan.

Böll je, bez dvojbe, trajno ostavio pečat u našoj poratnoj Njemačkoj. Pisao je, djelovao, i u Njemačkoj koja je još uvijek trpjela posljedice rata je, on je, što bi se u narodu reklo, radio do iznemoglosti, zalagao se i angažirao.

Autor/ka Marion Kraske

Ko ne shvata ulogu civilnog društva

Pored metoda zastrašivanja, ograničavanja i derogiranja rada organizacija civilnog društva desi se i to da nam pojedinci/ke iz zakonodavne vlasti sugeriraju u šta nipošto ne smijemo da se mješamo kada je posrijedi naš rad i djelovanje.

U Bosni i Hercegovini se nerjetko dešava to da sa različitih strana dođe različito tumačenje šta organizacije civilnog društva treba da (ne)rade ali i koliko i šta rade, da li je taj rad opravdan, ko su čiji plaćenici i koja je stvarna svrha.

Autor/ka Inela Hadžić

Protesti u Banjaluci

U posljednje tri godine u RS su očigledni trendovi kojima se građanima pokušava osporiti i ograničiti pravo na javno okupljanje i slobodu izražavanja. Pročitajte ovdje hronologiju sužavanja prostora za rad organizacija civilnog društva u Republici Srpskoj.

Autor/ka Dragana Dardić

Online platforma za ljudska prava

Već šestu godinu je ustavna diskriminacija Roma, Jevreja i drugih građana koji ne pripadaju dominantnim etničkim grupama – konstitutivnim narodima -  u Bosni i Hercegovini ogoljena pred svijetom – u decembru 2009. Evropski sud za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH. Rješenje za ovaj problem traženo je dugo, ali uzaludno – a onda je pod pritiskom mnogih drugih problema Evropska Unija, čiji angažman je pregovore i omogućavao, diskretno pomakla znatno niže na listi prioriteta. Mimo ovih očiglednih i permanentnih kršenja, izvan reflektora javne pažnje, dešavaju se i mnoga druga kršenja ljudskih prava – registrirana i neregistrirana.

Sedam bh. političkih partija dobilo mape za ravnopravnost spolova

U Sarajevu su 17. decembra 2015. u organizaciji udruženja "Infohouse" organizirana prezentacija Mape za ravnopravnost spolova, koja je namijenjena političkim partijama u Bosni i Hercegovini. Ova Mapa bi trebala poslužiti kao pomoć i putokaz za ostvarivanje ravnopravne zastupljenosti spolova u stranačkim, izvršnim i upravnim organima.

Prijedlozi mogućih Mapa za ostvarivanje spolne ravnopravnosti unutar političkih stranaka nastali su u izuzetno bliskoj saradnji sa članovima/članicama stranaka, koji su učestvovali u projektu i proizvod su njihovog prijedloga i zaključivanja, kao i komparacije sa evropskim praksama kada je riječ o profesionalizaciji stranaka i njihovoj usmjerenosti na poštivanje ljudskih prava.

Gledanje

YIHR BIH je u saradnji sa fondacijom Heinrich Boll krenuo sa implementacijom projekta 'Gledanje.' Fokusirali smo se na zajednice u kojima YIHR BiH već ima mrežu aktivista i nastoji mlade ljude uključiti u aktivan odnos prema rješavanju problema u svojim zajednicama, insistirajući na transparentnijem radu organa lokalne samouprave.

Edukacija za sudije/sutkinje i tužitelje/tužiteljice u Bosni i Hercegovini

Edukacija za sudije/sutkinje i tužitelje/tužiteljice pod nazivom „Anti-diskriminaciono pravo: suzbijanje diskriminacije manjinskih grupa: Iskustva u Bosni i Hercegovini i iskustva iz regije“ održan je u Istočnom Sarajevu 18. i 19.05. i u Sarajevu 20. i 21.05.2015. godine u organizaciji Fondacije Heinrich Böll, Centara za edukaciju sudija i tužilaca (CEST) u Republici Srpskoj i Federaciji BiH i Sarajevskog otvorenog centra (SOC).

Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU

S obzirom na orijentiranost BiH ka pristupanju Evropskoj uniji, kao i preuzimanje standarda EU koji bi osigurali bolju zaštititu protiv diskriminacije, autori Goran Selanec i Tena Walter Šimonović su uradili analizu usklađivanja Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU u policy paperu Usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije BiH sa pravnom stečevinom EU – Stručna analiza usklađenosti.

Ljudska prava u Bosni i Hercegovini

25. februara 2015. godine predstavljen godišnji izvještaj „Ljudska prava u Bosni i Hercegovini 2014“ u organizaciji Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, a uz podršku Fondacije Heinrich Boell i Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

 

Pages