LGBT

Bosnian

LGBT-čitanka: Identiteti, aktivizam, pravo

U ediciji “Questioning” Sarajevskog otvorenog centra/SOC u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll izašla je “LGBT-ČITANKA: Identiteti, aktivizam, pravo”. Od 2011. godine u okviru ove edicije izašla je “Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava” a potom i “Čitanka LGBT ljudskih prava”.

LGBT-čitanka: Identiteti, aktivizam, pravo

pdf

U ediciji “Questioning” Sarajevskog otvorenog centra/SOC u saradnji sa Fondacijom Heinrich Böll izašla je “LGBT-ČITANKA: Identiteti, aktivizam, pravo”. Od 2011. godine u okviru ove edicije izašla je “Čitanka lezbejskih i gej ljudskih prava” a potom i “Čitanka LGBT ljudskih prava”.

Druga regionalna LGBT konferencija: Ujedinjenje može donijeti novi pristup

U Sarajevu je 24. i 25. septembra održana druga regionalna konferencija Prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu: Da li moguć novi pristup? koja je okupila mnoštvo aktivista i aktivistkinja, ali i drugih učesnika/ca: novinara/ki, članova/ica različitih ljudskopravaških organizacija, predstavnika/ca institucija, istraživača/ica, itd. Oni/e su tokom dva dana u okviru nekoliko panela razgovarali/e o stanju ljudskih prava LGBT osoba, i to ne samo u BiH, nego i u zemljama regiona.

Ciljani trening za stručno i nastavno osoblje srednjih škola

U četvrtak i petak (19. i 20. juna 2014) je u Bihaću održan trening pod nazivom (R)edukovanje homofobije i transfobije: Inkluzija i senzibilizacija za rad s LGBT učenicima_ama, namijenjen stručnom i nastavnom osoblju srednjih škola Unsko-sanskog Kantona. Treningu je prisustvovalo 14 pedagoga_inja, psihologa_inja, profesora_ica i jedan direktor srednjih škola iz Bosanske Krupe, Cazina, Velike Kladuše, Bužima, Bihaća i Sanskog Mosta.

Ciljani trening za psihologe i psihologinje

Cilj drugog, od četiri ciljana treninga, sa akterima_kama iz sektora zdravstva jeste jačanje znanja i učešća u rješavanju LGBT pitanja kroz senzibilizaciju za psihološke probleme i poteškoće s kojima se suočavaju LGBT osobe u BiH uslijed činjenice da ih društvo drugačije percipira, te da su zbog homofobije i transfobije često izložene diskriminaciji i nasilju.

(R)Edukovanje homofobije i transfobije u srednjim školama u Bosni i Hercegovini

U Sarajevu je 30.11. i 1.12.2013. u hotelu Sarajevo, održan trening pod nazivom (R)edukovanje homofobije i transfobije u srednjim školama u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta koji finansira Evropska unija „Coming out! Zagovaranje i zaštite prava LGBT osoba”, koji implementira Fondacija Heinrich Böll, Ured za BiH, zajedno s Sarajevskim otvorenim centrom i Fondacijom CURE.

Sektoralna istraživanja - Prava LGBT osoba u Bosni i Hercegovini: Pravosuđe

pdf

U sklopu projekta sprovedeno je istraživanje o položaju LGBT osoba u sektoru pravosuđa. S ciljem sticanja boljeg razumijevanja zaštite prava LGBT osoba kroz pravosudni sektor u Bosni i Hercegovini, istraživač i istraživačica su u aprilu i maju 2013.godine obavili razgovore s LGBT osobama, predstavnicima_cama civilnog društva i uposlenicima_cama u pravosudnim institucijama.

Pages