LGBT

Druga regionalna LGBT konferencija: Ujedinjenje može donijeti novi pristup

Published: 1 Oktobar 2014

U Sarajevu je 24. i 25. septembra održana druga regionalna konferencija Prava LGBT osoba na Zapadnom Balkanu: Da li moguć novi pristup? koja je okupila mnoštvo aktivista i aktivistkinja, ali i drugih učesnika/ca: novinara/ki, članova/ica različitih ljudskopravaških organizacija, predstavnika/ca institucija, istraživača/ica, itd. Oni/e su tokom dva dana u okviru nekoliko panela razgovarali/e o stanju ljudskih prava LGBT osoba, i to ne samo u BiH, nego i u zemljama regiona.