Genozid

Bosnian

Srebrenica i potomci u zlim duhovima

21 godinu nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini (BiH), Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je Radovana Karadžića osudio na kaznu od 40 godina zatvora. Međutim, nacionalizam i huškanje protiv pripadnika drugih etničkih grupa još uvijek određuju političku svakodnevnicu. 
 

Autor/ka Marion Kraske

Srebrenica - 15 godina poslije

15 godina nakon genocida u Srebrenici u kojem je ubijeno blizu 10.000 ljudi, u Memorijalnom centru u Potočarima 775 novo idenitificiranih žrtava naći će svoj zadnji mir. Unatoč pozitivnom razvoju u posljednje vrijeme, suočavanje sa genocidom ostaje još uvijek teško u mnogome pogledu. Piše: Adnan Rondić više»

Autor/ka Adnan Rondić