Gender & Feminizam

Ženski pokret u BiH - 8. mart

Ženski pokret u Bosni i Hercegovini

Published: 21 Februar 2020
disertacija

Rukopis „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne kontrakulture“ bavi se fenomenom ženskog pokreta kao izuzetno značajnim akterom civilnog društva. Kako autorica objašnjava u uvodnom poglavlju, društveni pokreti izrazito su važna pokretačka snaga svakog civilnog društva, pa i društva općenito, a ženski pokret (i generalno, pozicija žene u društvenim pokretima, civilnom društvu i društvenom i političkom diskursu) neizostavan je pri razmatranju
društvenog razvoja u svim njegovim dimenzijama.