Ženski pokret u Bosni i Hercegovini

Rukopis „Ženski pokret u Bosni i Hercegovini: artikulacija jedne
kontrakulture“ bavi se fenomenom ženskog pokreta kao izuzetno
značajnim akterom civilnog društva. Kako autorica objašnjava u
uvodnom poglavlju, društveni pokreti izrazito su važna pokretačka
snaga svakog civilnog društva, pa i društva općenito, a ženski pokret
(i generalno, pozicija žene u društvenim pokretima, civilnom društvu
i društvenom i političkom diskursu) neizostavan je pri razmatranju
društvenog razvoja u svim njegovim dimenzijama.

feminism
Teaser Image Caption
feminism

Rukopis Zlatiborke Popov Momčinović je znanstveno djelo namijenjeno prije svega akademskoj zajednici, teoretičarima gender studija i sociologije, te studentima tih i srodnih oblasti. Publika ovog rukopisa kao buduće knjige neće biti ograničena samo na Bosnu i Hercegovinu, već i na cijelu regiju, koja, zapravo, prvi put na jednom mjestu dobiva cjelovitu sliku o ženskom pokretu u Bosni i Hercegovini, ali i relevantnu teorijski zasnovanu i  empirijskim istraživanjem osnaženu interpretaciju njegove uloge.
Shodno navedenim zaključcima, svesrdno preporučujem objavljivanje ovog rukopisa kao knjige, a izdavaču čestitam na prepoznavanju važnosti ovog djela za objavljivanje.