Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa

Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa

Dosadašnja skromna praksa u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, te drugih zakona i normi koji se odnose na nelegitimnu diskriminaciju, kao i iskustva iz prakse u regiji ukazuje na potrebu za izradom analiza, tumačenja i komentara o primjeni adekvatnih pravnih normi i standarda.

Dosadašnja skromna praksa u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, te drugih zakona i normi koji se odnose na nelegitimnu diskriminaciju, kao i iskustva iz prakse u regiji ukazuje na potrebu za izradom analiza, tumačenja i komentara o primjeni adekvatnih pravnih normi i standarda. Zemlje nastale raspadom Jugoslavije dijele vrlo slično ili isto pravno naslijeđe i praksu, a u procesu približavanja ili ulaska u Evropsku uniju usklađivale su postojeće pravne norme ili su usvajale nove, tzv. evropske norme i standarde. Upravo ovo naslijeđe, različita dinamika i iskustva je bio jedan od razloga za to da publikaciju o analizi primjene sudske prakse predstavimo na primjerima i uz pomoć stručnjaka/inja i naučnika/ica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, s nadom da će predstavljene analize i komentari pomoći svima onima koji će radi što boljeg obavljanja svog posla i rješavanja problema pomoć tražiti i među naslovima i materijalima poput ovoga. Suzbijanje diskriminacije: uloga pravosuđa.

Za download publikacije kliknite ovdje